JR田端駅徒歩4分
資料請求・体験申し込みはこちら メールでのお問い合わせ 03-5815-5175

2021年度

小学校合格

 

筑波大学附属小学校 3名

お茶の水女子大学附属小学校 5名(内部進学2名)

東京学芸大学附属竹早小学校 7名

東京学芸大学附属大泉小学校 1名

暁星小学校 1名(補欠1名)1次合格5名

立教小学校 1名

日本女子大学付属豊明小学校 1名

東京農業大学稲花小学校 1名(補欠1名)

淑徳小学校 2名

聖学院小学校 3名

星美学園小学校 1名

新渡戸文化小学校 1名

青山学院系属浦和ルーテル学院小学校 1名

西武文理小学校 2名

 

幼稚園(2保)合格

 

お茶の水女子大学付属幼稚園 2名

東京学芸大学附属幼稚園竹早園舎 1名

学習院幼稚園 1名

聖学院幼稚園 1名

 

 

 

 

 

 

2020年度

筑波大学附属小学校 4名

お茶の水女子大学附属小学校 3名(内部進学1名)

東京学芸大学附属竹早小学校 6名

星美学園小学校 6名

淑徳小学校 2名

聖学院小学校 2名 (補欠1名)

青山学院系属浦和ルーテル学院小学校 1名

西武文理小学校 1名

国府台女子学院小学校 1名

暁星国際流山小学校 1名

 

2019年度

筑波大学附属小学校 3名

お茶の水女子大学附属小学校 2名

東京学芸大学附属竹早小学校 5名

東京学芸大学附属大泉小学校 1名

学習院初等科 1名

星美学園小学校 6名

聖学院小学校 5名

文教大学付属小学校 1名

暁星小学校 1名(1次)

浦和ルーテル小学校 2名

江戸川学園取手小学校 1名

 

 

2018年度

筑波大学附属小学校 3名

お茶の水女子大学附属小学校 1名

東京学芸大学附属竹早小学校 5名

東京学芸大学附属大泉小学校 1名

星美学園小学校 4名

聖学院小学校 3名

暁星小学校 2名(補欠1名)

成蹊小学校 1名

国府台女子学院小学部 1名

日出学園小学校 1名

昭和学院小学校 1名

捜真小学校 1名

2017年度

筑波大学附属小学校 8名

お茶の水女子大学附属小学校 3名

東京学芸大学附属竹早小学校 2名

青山学院初等部 1名

暁星小学校     1名

日本女子大学附属豊明小学校 2名

星美学園小学校 4名

聖学院小学校 4名

淑徳小学校    1名

開智小学校        2名

さとえ小学校 1名

日出学園小学校    1名

昭和学院小学校    1名

  

 

2016年度

筑波大学附属小学校 6名

東京学芸京大学附属竹早小学校 2名

日本女子大学附属豊明小学校 1名

星美学園小学校 5名

聖学院小学校 2名

 

 

2015年度

筑波大学附属小学校 4名

東京学芸京大学附属竹早小学校 1名

立教小学校  1名

学習院初等科 1名

星美学園小学校 1名

聖学院小学校 2名

淑徳小学校  1名

成城学園初等学校1名(補欠1名)

2014年度

小学校

早稲田実業学校初等部1名
立教小学校1名
星美学園小学校4名
聖学院小学校1名
淑徳小学校1名
東京都市大学付属小学校1名
国府台女学院小学校 2名
日出学園小学校3名
昭和学院小学校1名
開智小学校1名
洗足学園小学校 1名
江戸川学園取手小学校 2名
学芸大学附属竹早小学校 2名
お茶の水女子大学附属小学校 2名
筑波大学付属小学校 1名

2013年度

小学校

日本女子大学附属豊明小学校1名
光塩女学院小学校1名
暁星小学校1名(1次)
立教小学校1名(補欠)
川村小学校1名
星美学園小学校3名
聖学院小学校4名
淑徳小学校2名
国府台女学院小学校 1名
昭和学院小学校1名
日出学園小学校1名
開智小学校1名
学芸大学附属竹早小学校 2次4名 3次1名
お茶の水女子大学附属小学校 2次1名
筑波大学付属小学校 2次4名 3次2名

2012年度

小学校

立教小学校    2名合格
学習院初等科    1名合格
聖学院小学校    2名合格
新渡戸文化小学校    1名合格
淑徳小学校    1名合格
昭和学院小学校    1名合格
開智学園総合部    1名合格
筑波大学附属小学校    4名合格
お茶の水女子大学附属小学校    1名合格(2次)

2011年度

小学校

星美学園小学校    4名合格・補欠1名
聖学院小学校    2名合格
川村小学校    2名合格
淑徳小学校    1名合格
国府台女子学院小学部    4名合格
昭和学院小学校    1名合格
お茶の水女子大学附属小学校    2次 1名
東京学芸大学附属竹早小学校    2次 2名・3次 1名
筑波大学附属小学校    2次 2名

ページ上部へ